”Varning för övertro på styrmodeller i vården”

 

”Varning för övertro på styrmodeller i vården”

Försöken med värdebaserad vård i Sverige har trängt undan andra angelägna satsningar för att lösa vårdens utmaningar. Vi behöver vara bättre rustade framöver när nya och oprövade koncept lanseras, skriver tankesmedjan Leading Health Care i en ny rapport.

Debatt

Lämna ett svar