Ögat har följt sf sedan Kepler och Jules Verne

 

Ögat har följt sf sedan Kepler och Jules Verne

Det hängivna betraktandet av oerhörda ting är en av science fiction-genrens urscener. Avbildandet av ögon bekräftar den privilegierade roll som tilldelats seendet i upplysningens kunskapssyn, alltsedan mikroskopi och teleskopi.

Under strecket

Lämna ett svar