Nationella prov ska rättas digitalt

 

Nationella prov ska rättas digitalt

Regeringen vill att en så stor andel som möjligt av de nationella proven ska rättas digitalt. Tanken är att frigöra tid för lärarna.

Samtidigt skärps tonen gentemot alla skolhuvudmän. Det tekniska måste fungera i alla skolor i god tid innan de digitala proven införs.

Sverige

Lämna ett svar