Fynd tyder på tidigare utvandring från Afrika

 

Fynd tyder på tidigare utvandring från Afrika

Ett kranium som hittats i en grotta i Grekland har visat sig vara 210 000 år gammalt.

Fyndet är det äldsta beviset på moderna människor i Europa och tyder på att Homo sapiens vandrade ut från Afrika till Europa 150 000 år tidigare än man hittills trott.

Sverige

Lämna ett svar