Försvagat skydd för hotade arter i USA

 

Försvagat skydd för hotade arter i USA

Den amerikanska regeringen har färdigställt ändringar som innebär lättnader av bestämmelserna i landets lag om skydd av hotade vilda djurarter.

Miljöorganisationer ser ändringarna som ett slag mot olika arter.

Världen

Lämna ett svar