Den skrämmande mångtydigheten

 

Den skrämmande mångtydigheten

På gott och ont tenderar språket – i allt från lagar och religiösa urkunder till politikers utspel och modern poesi – att vara mångtydigt. En ny bok skildrar hur bristen på entydighet har hanterats genom historien.

Under strecket

Lämna ett svar