Är före detta östtyskar andra klassens medborgare?

 

Är före detta östtyskar andra klassens medborgare?

De har lägre löner, lägre pensioner, få chefsposter och nästan inga egna storföretag. 30 år efter murens fall känner sig en majoritet av de forna östtyskarna som andra klassens medborgare i det återförenade Tyskland.

Näringsliv

Lämna ett svar