Antalet mjölkkor fortsätter att minska

 

Antalet mjölkkor fortsätter att minska

Förra året minskade antalet mjölkkor i Sverige med fyra procent och mjölkproduktionen gick ner med två procent.

Torkan 2018 pekas ut som en bidragande orsak, liksom låg lönsamhet.

Näringsliv

Lämna ett svar