”Alltför ljus bild av ekonomisk integration”

 

”Alltför ljus bild av ekonomisk integration”

Den ekonomiska kris som följer pandemin kommer att blottlägga ett stort ekonomiskt utanförskap. Redan under högkonjunkturen saknade en klar majoritet av utrikes födda självförsörjning, skriver professor Johan Eklund.

Debatt

Lämna ett svar